O nas

Początek naszej firmy sięga roku 1996,kiedy jako mały warsztat zaczynaliśmy naprawiać samochody. Z biegiem czasu jednak Firma zaczęła się rozwijać i było już ciasno w warsztacie. Postanowiliśmy, że będziemy budować nowy warsztat, w którym jesteśmy już od 2010 r. Autoryzowanym serwisem Bosch jesteśmy od 1999 roku.
Współpracujemy z takimi Firmami jak Mobil, ZF Group (Sachs, Boge, Lemfoerder), TUNAP, ostatnio również nawiązaliśmy współpracę z Firmą Eberspächer i zajmujemy się serwisem i montażem ogrzewań postojowych.

Głównymi kierunkami naszej polityki jakości są:

1.Zwiększenie udziału w rynku polskim. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 1. ciągłe rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i oczekiwań klientów;
 2. udoskonalanie usług;
 3. poszerzanie palety usług;
 4. opracowywanie materiałów promocyjnych dostarczanych przez nas usług i towarów;
 5. prowadzenie konsekwentnej i aktywnej polityki cenowej wobec klientów.

2. Doskonalenie zasobów firmy. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 1. podnoszenie kwalifikacji personelu;
 2. systematyczną poprawę infrastruktury technicznej i warunków pracy.

3. Doskonalenie usług. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 1. stosowanie materiałów najwyższej jakości;
 2. eliminowanie wadliwych materiałów;
 3. wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządzania serwisem;
 4. minimalizację ilości niezgodności występujących w procesie napraw pojazdów samochodowych;
 5. śledzenie satysfakcji klientów z wykonywanych usług.

4. Doskonalenie działań serwisowych. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 1. rozwijanie serwisu samochodowego;
 2. optymalizację czasu reakcji serwisu na zgłoszenie klienta;
 3. doskonalenie wyposażenia i zaopatrzenia serwisu;
 4. zwiększanie zakresu usług serwisowych.

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością:

 1. systematyczny audyt wewnętrzny serwisu;
 2. skuteczne wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych;
 3. bieżące aktualizowanie dokumentacji Systemu.

W oparciu o ww. główne kierunki polityki jakości Właściciel Firmy ustanawia konkretne cele jakościowe do realizacji w następnych okresach planistycznych, np. kolejnych latach kalendarzowych. Cele te dotyczą najistotniejszych problemów doskonalenia jakości w formie, ujawnianych przez najwyższe kierownictwo firmy, np. przy ocenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością podczas Przeglądów Zarządzania Systemu. Cele jakościowe mają charakter mierzalny, ich realizacja jest przypisana konkretnym stanowiskom pracy.

Właściciel Firmy zapewnia, że firma przestrzega w swojej działalności przepisów prawa oraz obligatoryjnych norm. Właściciel firmy deklaruje swoje zaangażowanie w zapewnieniu odpowiednich środków umożliwiających realizację ustalonej polityki jakości oraz w uświadamianiu pracownikom firmy potrzeby i wagi działań służbowych zgodnych z polityką jakości.

Wszyscy pracownicy firmy są przez Właściciela Firmy zobowiązani do wdrażania polityki jakości na swoich stanowiskach pracy i postępowania zgodnie z obowiązującą dokumentacją służbową, w tym z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.


Ryszard Weber-właściciel Firmy